Kultura i obyczaje

Mieszkańcy Bułgarii, mimo że posługują się językiem słowiańskim, odróżniają się odmiennym typem antropogenicznym od pozostałych Słowian. Jest to efektem zawiłego pochodzenia ich przodków przybyłych ze stepów nad Wołgą. Kultura bułgarska jest także mocno zakorzeniona w dawnych wierzeniach i zwyczajach słowiańskich.

Nadal aktywna jest kultura ludowa, a zwłaszcza folklor. Muzyka ludowa charakteryzuje się oryginalnym rytmem, opartym o nieparzyste metrum. Widoczne są w niej silne wpływy tureckie. Używa się w niej zarówno instrumentów solowych jak i towarzyszących.

Bułgaria jest krajem, który poszczycić się może niezwykłą gościnnością oraz życzliwością. Każdy, także niezapowiedziany gość zostanie niezwykle miło przyjęty przez gospodarzy. W porze posiłków zostaje zaproszony do stołu, a odmowa przyjmowana jest nawet jako zniewaga! Za tę gościnność zazwyczaj gość odwdzięcza się kwiatami lub słodkościami. Bułgarzy lubią biesiadować. Wówczas na stołach króluje wyśmienita kuchnia i koniecznie wino. Gospodarze poszczycić się mogą bułgarskim winem, produkowanym w słynnych winiarniach. Najchętniej piją jednak wino wytwarzane we własnych winnicach. Temu wszystkiemu towarzyszy często stukanie się kieliszkami, toasty i śpiewanie starych pieśni.

 

Wiele zwyczajów bułgarskich przetrwało po dzień dzisiejszy. Na przykład tzw. łazaruwane to bardzo dobrze zachowany zwyczaj słowiańskiego pochodzenia, praktykowany jest w całym kraju. Polega na tym, że w czasie Wielkiego Postu dziewczęta uczą się tradycyjnych pieśni i gier, które się tego dnia odbywają. To święto płodności, miłości i małżeństwa, które ma wiele wersji, ale wspólnym elementem jest zawsze zamążpójście młodych dziewcząt.

 

Wybierając się na wakacje do Bułgarii nie można zapomnieć, że mieszkańcy odwrotnie interpretują kiwnięcia głową na „tak” i „nie”. Nic więc dziwnego, że gesty te są w Bułgarii przyczyną wielu nieporozumień między turystami a miejscowymi.

 

Bułgaria jak każdy kraj ma swoje odrębne zwyczaje i obyczaje. Warto jednak się z nimi zapoznać przed wyjazdem na urlop. Dzięki temu z pewnością niejednokrotnie będzie można uniknąć pewnych nieporozumień.